Трябва ви уеб хостинг? Разгледайте предложенията на ICDSoft.

Web hosting from ICDSoft.

Това не е платена реклама. Безплатна е. Макак така безплатна? Защо?

Харесвам собственика на тази фирма, той ползва част от печалбата ѝ за редица благотворителни инициативи.

Съществуват ли наистина мемите? Истински „неща“ ли са или измишльотина на шарлатани (подобно на чакрите, аурите и рептилите, дегизирани с човешка кожа)? Лоши ли са психическите вируси?

Какво са мемите?

Меми са традициите, религиите, обичаите, идеологиите, модата и всякакви културни особености. Мемите са съставните части, от които е изградена културата. Един вид – атомите на културата.

Мемите са репликатори - неща, основна характеристика на които е това, че създават копия на себе си. Мемите са неща, които хората (и други достатъчно интелигентни сложни адаптивни системи (англ. complex adaptive systems)) имитират.

В класическото произведение „Себичният ген“, в което Ричард Докинс въвежда понятието мем, авторът споменава и за меми, възпроизвеждани от птици. Тоест, мемите са явление, което е характерно не само за хората, но и за други сложни адаптивни системи, каквито са птиците. Има даже наблюдения, които показват, че и някои риби възпроизвеждат меми.

Реални ли са мемите?

Не отричам, че мемите не са физически реални обекти (каквито приемам, че са кварките, глуоните и електроните например).

А „реални“ ли са системите? Това, че те не са физическа реалност не значи, че трябва да се откажем от теорията на системите. Даже във физиката ползваме понятието за система!

Гените също не са „реални“. Молекулата ДНК я приемам за реална (защото е съставена от атоми, които са съставени от елементарни частици, които приемам за реални), но не и самите гени. Къде започва един ген (и къде свършва) е нещо, което ние си представяме. Не е нещо „реално“.

Гените са като системите. Ние си ги представяме за да си обясним по-добре нещата. Хората имат нужда да разделят нещата на части за да ги разбират по-добре.

С няколко думи: много неща могат да се разглеждат като меметични процеси – репликация на меми. И този начин да се гледа на нещата има редица ползи.

Това, че нещо не е физическа реалност не значи, че трябва задължително да го игнорираме. Можем да го ползваме, ако имаме полза от него. А от теорията на системите определено имаме полза. От генетиката – също (питайте хората, които са излекувани чрез генна терапия, питайте производителите на лекарства как успяват да произвеждат масово продуктите си на толкова ниски цени).

Определено има полза да разглеждаме поведението на хората като резултат от меми, които се реплицират (правят копия на себе си), паразитирайки върху човешкия ум (така както компютърните вируси паразитират върху компютърната система или така както биологичните вируси паразитират върху клетките на организма).

Особено заразителните меми (това обикновено са мемплекси, наричани още комплекси от меми: меми, съставени от други меми) се наричат психически вируси. Те са успешни в реплицирането си, защото натискат специални „психологически бутони“ - научили са се на това чрез естествен подбор или са разработени така от интелигентни дизайнери.

Мемите като оръжие

The Meme is mightier than the Nuke. Finnegan "Jerry" Dann, Interplanetary Age Social Engineer, Avalon Orbital

Проблемът с използването на меми в информационната война е мутацията. Не се знае как разпространените меми ще мутират – може да се обърнат против интересите на тези, които са поръчали създаването им. (Аналогично ядреното оръжие е мощно, обаче ако вятърът задуха в обратна посока...)

Лоши ли са психическите вируси?

Мемите, включително и психическите вируси, не са нещо лошо по принцип. Те са репликатори. Те нямат цел да вършат зло. Защото те нямат цели. Защото те не са разумни същества. Също като гените. Гените лоши ли са? (Да, има и „дизайнерски“ психически вируси, както и „дизайнерски“ гени – създадени или модифицирани от интелигентни дизайнери. Интелигентният дизайнер би могъл да проектира репликаторите си да вършат нещо, което той или някой друг определя за зло.)

Има и „добри“ психически вируси. Съществуват вид меми, които създават устойчивост към един или повече меми, позволявайки гостоприемника да бъде излаган без риск от заразяване. Те са наречени ваксеми (vaccime). Може да мислите за тях като за антивирусните програми на компютъра - „мозъчен антивирус“.

Например заразяването с ваксемите атеизъм, критично мислене и научен метод („добри“ меми-ваксеми), прави много трудно и практически невъзможно заразяването с вредни културни вируси (по Ричард Броуди*), каквито са религиите.

* Да наречеш вид меми „културни вируси“ ми се струва странно, защото по дефиниция мемите представляват съставните части от дадена култура. В този смисъл всички меми са „културни“. Даже и „дизайнерските“ меми са „културни“ меми, защото веднъж пуснати „в природата“ (в културата?) те стават... меми. А мемите какво са – частите, от които е изградена културата, културните атоми, „културните гени“.

Докато седях на една пейка и четях книга в морската градина се опитаха да ме заразят с културен вирус (религия), обаче моите ваксеми работят добре – включително и тези от книгата на Ричард Броуди „Психически вируси“.

Мемботът*, който се опита да ме зарази с психическия вирус на неговата религия, нямаше късмет - точно в този момент вече бях прочел значителна част от книгата „Психически вируси“ и бях сериозно имунизиран с множество ваксеми (vaccime) - не само от тази книга.

Когато казваме, че даден субект е заразен с меми, това не е нещо негативно само по себе си. Например заразяването с „добри“ ваксеми не е нещо лошо, както стана ясно от гореизложеното.

Заразяването с меми не е болест в традиционния смисъл на това понятие. Да се твърди обратното е все едно да се твърди, че компютър, който е заразен с компютърен вирус, е повреден – в повечето случаи нищо му няма (някои вируси повреждат компактдисковото устройство), просто изпълнява програма, която собственикът на компютъра не иска да бъде изпълнявана и възприема (субективно) това, което вирусът прави, за „лошо“ (от гледна точка на интелигентния дизайнер е обратното - вирусът върши това, за което е създаден).

Напълно здрави и нормални хора са заразени с множество меми. Думата „заразени“ може да ви подведе – не става въпрос за патология.

Това, което шокира много хора е, че много от екстремистите са психически здрави. И не само това – сравнително богати (не са някакви бедняци, които мразят света, защото са бедни). Когато човек е беден той трудно ще бъде убеден да следва някаква екстремистка идеология – интересите му включват главно физическото му оцеляване, няма време за меми-идеологии.

Ето какво ще стане с религията, ако достатъчно хора се заразят с „добрите“ ваксеми:

На снимката: брошура, раздавана от религиозни мемботи*, целяща да заразява хората с културен психически вирус. Онова под нея е кош за боклук. Намерих брошурата на земята - някой с работещ мозъчен антивирус, но с неработещо възпитание, я е хвърлил на земята.

Прочетете повече за психическите вируси и мемите в книгата на Ричард Броуди „Психически вируси“.

*Мемботът е индивид, чийто живот е подчинен на разпространяването на мем, автоматично и на всяка цена. Примери: Свидетели на Йехова, сциентолози, кришнари. В резултат на вътрегрупово съперничество, най-агресивните мемботи се издигат в социотипната си йерархия.

Саморазрушителен мембот се нарича мемоид (индивид, чието поведение е дотолкова повлияно от мем, че собственото му оцеляване остава без значение).

За да има по-малко лоши мемботи и мемоиди – ваксинирайте! Разпространявайте добрите психически вируси (ваксеми)! Защо? Помислете за децата*! Нали не искате бъдещите поколения да живеят, заразени с лоши психически вируси?

* Споменаването на децата е един от бутоните, които се ползва от психическите вируси. Затова политиците толкова много говорят, че правели това или онова в името на децата, затова има благотворителни организации в полза на децата, затова има инициативи за раздаване на стари компютри за бедни деца.

Обществото е в криза! Опасни психически вируси дебнат децата в училище, на улицата и в Интернет. Заразата с лоши меми може да доведе до редица здравословни проблеми, включително и смърт.

Пример за смъртоносен мем е балконингът – скачане от балкона в близкия басейн след употреба на алкохол и/или други наркотици. Познайте какво става когато детето не улучи басейна – не бихте искали да сте на мястото на нещастната му майка (или на този, който ще разчиства размазалия се мозък след това).

Да спасим децата от лошите психически вируси като им инсталираме ваксеми (мозъчни антивируси) преди да е станало прекалено късно!

Други психологически бутони, които успешните психически вируси ползват, са „опасност“, „криза“, „възможност“ (действайте сега, разпространявайте ваксемите преди децата да са се заразили и опасната криза да е довела до ужасни неща).

Как да се противодейства на религиозните психически вируси.

Коментари

Финансовите услуги и червената лента

Да спрем банковия и картовия лобизъм

Знаеш ли какви промени в законите ти готвят? Готов ли си да се подчиняваш на господарите си?

Нашите законотворци (които изобщо не взимат пари за писане на закони) пак пишат промени в закон по много подозрителен начин. Промените са "скрити" в края на проект за закон, в заглавието на който се твърди, че ще се изменя ЗДДС. Обаче се оказва, че това не е съвсем така - променят се и други закони...

Опитват да вкарат промени, които само до преди месеци не успяха! Дали този път ще успеят да гласуват в интерес на тесен кръг лица?

Демокрацията работи само ако гражданите се интересуват какви закони смятат да се гласуват в Народното събрание. Също така, за да работи демокрацията, се налага и народните представители да са наясно с това, което гласуват.

Да спрем банковия лобизъм!

Популярни статии

За вредата от озонаторите и йонизаторите на въздух

За вредата от позитивното мислене (положителното мислене) - какво мислят истинските психолози по въпроса

Снимане на публични и обществени места - правни аспекти

Илюзията за умения (illusion of skill) - професионалните мениджъри на фондове се затрудняват да бият по доходност индексните фондове, освен по случайност

Проблемът със ширината на обувките - носенето на нормални обувки води до деформиране на ходилото и бунион

Ремонт на печка духалка (ремонтирана преди това неправилно от неизвестен майстор)

Коментарите към статията "Търся си приятелка" станаха много

Търся си приятелка

Блогът на Григор Гачев

Блогът на Майя Маркова

Блогът на Петър Стойков

Блогът на Begem0t

Блогът на Димитър Кръстев

Книголандия

Блогът на Александър Бизарски (Sparx)

Блог за книги

Блогът на chitanka.info

Блогът за икономика

Институт за пазарна икономика

Блог на Институт за радикален капитализъм "Атлас"

Пещерата на неандерталеца

Още блогове

Всички публикации в блога (цъкни тук за да се отвори архива)

Показване на още