Знаеш ли какви промени в законите ти готвят? Готов ли си да се подчиняваш на господарите си?

Нашите законотворци (които изобщо не взимат пари за писане на закони) пак пишат промени в закон по много подозрителен начин. Промените са "скрити" в края на проект за закон, в заглавието на който се твърди, че ще се изменя ЗДДС. Обаче се оказва, че това не е съвсем така - променят се и други закони...

Опитват да вкарат промени, които само до преди месеци не успяха! Дали този път ще успеят да гласуват в интерес на тесен кръг лица?

Демокрацията работи само ако гражданите се интересуват какви закони смятат да се гласуват в Народното събрание. Също така, за да работи демокрацията, се налага и народните представители да са наясно с това, което гласуват.

Да спрем банковия лобизъм!

Критика на предизборните програми, 2017

ГЕРБ

"Въвеждаме програма за подпомагане на училища и детски градини със слаби резултати." - така стимулират слабите резултати. Това е толкова елементарна грешка... (и една друга партия прави същата грешка в програмата си).

"гаранции за свободата на действие на учителите" - това е нож с две остриета. Ами ако учителят е вярващ и националист?

"задължителна здравна карта" - защо още една карта, след като личната карта може да се ползва за идентификация (особено ако в нея има чип)?

Това е само увеличаване на разходите без смисъл - по-добре да се издават лични карти вградена електроника, които да се ползват и като електронен подпис (по желание на гражданина може електронният подпис да важи само при ползване на медицински услуги за да се ограничат злоупотребите при незабележима временна кражба на картата).


"частично финансиране на издаването на книги" - държавна помощ...

Мерки за чист въздух - ще забраняват евтиното отопление на дърва и въглища, бедните няма да са доволни.

"държавни помощи" - открито предлагат такива... То няма партия, която да не предлага.

" политики за защита на българските производители в областта на храните" - ще пишат нов закон, ще регулират... Вероятно ще е нещо антипазарно - ще изкривяват пазара в полза на "българските" производители.


ДПС


Предизборната програма: http://www.dps.bg/bg/izbori-2017/predizborna-programa.html

"Запазване на общата данъчна тежест и в частност плоския данък върху доходите на физически лица. Готови сме да дискутираме въвеждането на необлагаем минимум и на отделни елементи на семейното подоходно облагане като мярка за преодоляване на демографската криза."

С усложняването на данъчната система се премества прозореца на Овертон в посока към прогресивното облагане...

Както всички други партии предлагат нисколихвени кредити и други форми на държавна помощ:

"Увеличаване на темпа на инвестиции за модерно земеделие в малките и средни семейни ферми чрез възстановяване на практиката на нисколихвеното кредитиране на инвестиции (лихвата се оформя като капиталова субсидия) по линии на ДФЗ. Създаване на гъвкави схеми за кредитиране на малкия и среден бизнес и младите фермери от ББР и Националния гаранционен фонд."


"увеличаване на МРЗ" - антипазарно, води до увеличаване на безработицата.

"Национална здравна карта" - грешка при превода от английски, има се предвид план за действие, а не карта (като в "пътна карта" - roadmap: това не е карта на пътищата, а план за действие).

Реформаторски Блок


http://reformatorskiblok.bg/wp-content/uploads/2017/02/Programa-RB-final2.pdf

"Провокация към подкуп" - това е доста спорен метод.

"Публичните лица могат да бъдат записвани, филмирани" - от кого? Скрито или не? А мафията може ли да ги филмира и записва?

"Изучаване на тоталитарните режими" и "критичното мислене" никак не се връзва с откритата национална пропаганда: "възпитание в дух на родолюбие"

"45% от излъчваната музика да е българска" - антипазарно, държавна помощ на посредниците на "авторски" права.

Общо взето програмата им за култура представлява държавна помощ на определени лица, което е антипазарно. Хората трябва да гласуват за културата с парите си, не с бюлетини.

Споменават за тероризъм (възползват се от моралната паника свързана с тероризма - черна точка).

Възползват се от моралната паника свързана с еднополовите бракове (изобщо възползването от морална паника го виждам като некоректна предизборна програма).

Ограничаване на размера на общите условия на търговците (и не казват още какви ограничения!) - антипазарно.

Смятат да въвеждат нови регулации при сделки онлайн.

Ще се приватизират държавните предприятия, ама някой друг път

Кодекс на земята - ще регулират още...

Ще насърчават работодателите да инвестират в квалификация на работната сила - това е държавна помощ, антипазарно е. Едни ще си плащат за обучение, а други ще го получават с държавна подкрепа? Знаем какво става с еврофондовете за обучение - усвояват се от определени фирми, а обучение няма на практика.

Да, България


https://dabulgaria.bg/wp-content/uploads/2017/03/da-bg-programa.pdf

В коалиция са със Зелените.

"всички цифрови услуги и уреди трябва да предоставят възможност сами да решаваме дали и как нашите лични данни ще се обработват" - това има потенциал да създаде по-голям проблем от бисквитения проблем.

"Актуализация на авторското право с цел да се подпомогнат авторите, стартиращите  компании,  онлайн  обучението,  дигитализирането  на  културното  наследство  и  др." - има опасност да напишат по-лоши закони даже и от тези, които са налични сега.

"Създаване  на  сигурна  правна  рамка  за  извличане  на  данни,  премахване  на  пречки  пред  цифровизация на културното наследство" - това добре, обаче...

"допълнителни възможности за получаване на възнаграждение за авторите." - какво им пречи на авторите сега да си самодадат възможност да получават възнаграждения по други начини? Някой трябва да им казва ли "на ти възможности, принуждавам те да ги ползваш"?

Най-простия начин, по който авторът може да си самосъздаде възможност за получаване на допълнителни възнаграждения - да потърси в Google за посредници, които се грижат за счетоводните проблеми при продажба на електронни книги онлайн. Така могат да получават дарения от читатели, маскирани (за счетоводни цели) като продажба на електронни книги (защото спазването на законите е по-лесно при продажба, отколкото при получаване на дарения).

"Активно участие в усилията за постигане на единен цифров пазар в рамките на Европейския съюз" - за да стане това е напълно достатъчно държавата да прави точно нищо. Тоест, да махнат законите, които възпрепятстват това. За съжаление няма политическа воля за премахване на VAT. Но за щастие има посредници, които за няколко процента от плащанията решават проблема и авторът получава "чисти" пари - без задължение да води сложни счетоводно-бюрократични проблеми (посредникът се занимава с това и постига икономии от мащаба).

"Достъп  до  интернет  в  по-малките  отдалечени  населени  места  и  свободен честотен спектър" - това, че ще освободят място в ефира е добре (в стил "премахване на регулации"), обаче идеята държавата (няма значение дали средствата са "европейски") да налива едни пари мирише на етатизъм.

"което да намали регионалното неравенство" - като ви кажат, че ще намаляват неравенството трябва да ви светва червената лампичка. Това значи ли, че ще "помагат на слабите" (за сметка на "силните")? Това е типична социалистическо-етатистка идея - да вземем от имащите и да дадем на нямащите.

"незаконно трансферно ценообразуване" - това по принцип е глупава идея. Данъчното планиране не трябва да се регулира, защото създава условия за корупция. Deal with it. И проблемът не е много актуален предвид относително ниския корпоративен данък в България. Създават повече проблеми, отколкото решават.

"Разследване на несъответствия между дейност, собственост и декларирани доходи и/или разходи на физически и юридически лица." - Това ще дава огромни възможности за злоупотреби и репресии (вж. законът за конфискацията, има голям потенциал този закон да го направят още по-лош).

"Ангажимент  за  курс  към  влизане в еврозоната." - преминаването към еврото ще направи по-трудно преминаване към валутен борд (към стабилна валута или...) когато започне хиперинфлацията на еврото. Сега може само с лека корекция на един текст в закона да минем към валутен борд към нещо друго (може и да не е към фиатна валута, има някои други възможности).

"Увеличаване на прага за регистрация по ДДС на 100 хил. лв. с цел сваляне на административното бреме от малкия бизнес, стартиращите предприемачи и свободните
професии, което ще повиши капацитета на НАП да следи големите данъкоплатци и да увеличи събираемостта." - проблемът изобщо не е в прага. Сега ако продадеш услуга даже и за 1 евро на лице от друга страна на ЕС трябва да се регистрираш по ДДС и да наемеш счетоводител, който да ти подава всеки месец ДДС декларация.

"На конкурентен принцип и на база самоинициатива на частни компании обособяване на секторни индустриални зони ..." Щом е на база самоинициатива защо изобщо е в предизборната програма? Мирише ми на държавна помощ. Може ли и на мен да ми помогне държавата? На кого трябва да платя?

"Засилване значението на железопътния превоз..." - ще наливат още в БДЖ вместо да го ликвидират веднага.

"създаването на секторни политики" - значи ще регулират икономиката. Етатизъм.

"по-ефективното използване на дипломатическите  ..." - тоест държавата ще прави безплатно маркетинг на определени фирми. А на останалите?

"Възпитаване на децата в познаване и потребност от култура и изкуство чрез активни връзки с културни институции, събития и дейци." - кой ще определя точно как да им се промива мозъка? Защото култура и изкуство са доста широки понятия...

"Изготвяне на ресурсно (финансови и човешки) осигурена програма за подкрепа на училища с ниски резултати." - същата грешка като една друга партия: така стимулират ниските резултати! Това е класическата грешка на етатиста.

"Обновяване на фонда на училищните библиотеки, включително снабдяването им с  компютърна  техника  и  образователно  съдържание  в  електронен  формат,  което  да компенсира частично материалните неравенства сред семействата." - подозирам, че ще стане както става обикновено - техниката ще стои като музеен експонат или ще се ползва за фейсбук и т.н. От това ще спечелят само посредниците на авторски права.

"Развиване на предприемачеството в академичната система чрез по-добро управление на университетите, стопанска дейност в присъщите им области и защита на
интелектуалната собственост, комерсиализация на продукти от научна или художествено-творческа дейност." Ще защитаваме интелектуалната собственост. Какво може да се обърка?

"Финансова подкрепа за изкуствата и културата, ";
"създаване на национални центрове по изкуствата ...";
"насърчаване на публично-частните партньорства в културния сектор"
"двойно увеличение на бюджета за култура"
"Развиване на фондове за подпомагане създаването на съвременни български произведения в различните области на изкуството и културата и тяхното разпространение."

Държавна помощ. Ще се дават едни пари на определени лица (и посредници на интелектуални права). Кой ще определя на кого да се дава държавна помощ? Корупция? Нали уж идеята беше да се борим с корупцията, не да създаваме допълнителни възможности за такава?

"културата като ... мощно антикорупционно средство" - [facepalm.jpg]

"превенция на нерегламентираните доплащания от страна на пациентите" - това допуска, че изобщо ще съществуват регулации на плащанията. Това е етатизъм. Всеки трябва да има право да поиска плащане за услугите, които предлага и всеки трябва да има право да плати, ако желае (ако не - няма услуга). Такова понятие като "нерегламентирани" плащания не трябва да има - защото това предполага съществуване на етатистки регламент.

"Да въведем ефективни мерки за ограничаване на паралелната търговия с лекарства." - има само една възможна мярка. Да се спре регулирането на търговията с лекарства. Тогава пак ще има търговия, но няма да се нарича "паралелна", защото няма да е забранена от закона. Да създаваш закони, които създават незаконен пазар и да се опитваш да решиш "проблема" с още закони е висша форма на етатизъм.

"Финансово насърчаване на спортните клубове," - същото като културата. Нека хората гласуват с парите си за "спорт". Не с бюлетините.

"справяне с изменението на климата" - това е като справянето с въртенето на Земята и нарастването на ентропията. Изменението на климата не е проблем за решаване.


* * *

Като ги критикувам всъщност им правя комплимент - на най-злите партии (БСП, патриотите) изобщо нямам намерение да им коментирам програмите.

Да, коментарите ми са "повърхностни и едностранни", както се изрази един критик на критиките ми. Защото съм коментирал злите неща и съм игнорирал добрите. Тук написах защо:

Коментари

Популярни статии

За вредата от позитивното мислене (положителното мислене) - какво мислят истинските психолози по въпроса

Пречиствател на въздуха с електростатичен филтър - имам съмнения, че този вид пречистватели изпускат твърде много озон

За вредата от озонаторите и йонизаторите на въздух

Снимане на публични и обществени места - правни аспекти

Вредата и ползата от мемите свързани с храненето

Как да решим проблема с обувките лесно – просто си купете с няколко номера по-големи обувки и сложете един или повече слоя допълнителни стелки

Търся си приятелка

Как хората губят пари като избират познатите неща

Ремонт на печка духалка (ремонтирана преди това неправилно от неизвестен майстор)

Блогът на Григор Гачев

Блогът на Майя Маркова

Блогът на Петър Стойков

Блогът на Begem0t

Блогът на Димитър Кръстев

Книголандия

Блогът на Александър Бизарски (Sparx)

Блог за книги

Блогът на chitanka.info

Блогът за икономика

Институт за пазарна икономика

Блог на Институт за радикален капитализъм "Атлас"

Пещерата на неандерталеца

Още блогове

Всички публикации в блога (цъкни тук за да се отвори архива)

Показване на още