Трябва ви уеб хостинг? Разгледайте предложенията на ICDSoft.

Web hosting from ICDSoft.

Това не е платена реклама. Безплатна е. Макак така безплатна? Защо?

Харесвам собственика на тази фирма, той ползва част от печалбата ѝ за редица благотворителни инициативи.

Защо не съм агорист или анархист

Започнах да пиша коментар към статията на Александър Бизарски (Sparx) Защо съм Агорист?, но реших да го публикувам в блога си вместо като коментар към статията.

Проблемът е, че при липса на държава пазарната икономика не работи. А какво е пазарната икономика - това е липсата на забрана от страна на държавата хората да си сътрудничат доброволно (като се организират във фирми, като си разменят доброволно стоки и услуги срещу пари или други стоки и услуги и т.н.). Плановата икономика е обратното - държавата забранява на хората да си сътрудничат доброволно като им налага задължението да правят това, което им казват държавните бюрократи (плановици).

Планово-пазарната икономика е нещо средно между пазарна и планова икономика - държавата дава някаква свобода на хората, но същевременно налага множество антипазарни закони (квоти, субсидии, купища излишни регулации на каквото се сетите), налага държавни и/или частни монополи и т.н. Икономиката на ЕС, Китай и много други държави е планово-пазарна.

Почти не останаха държави с изцяло планова икономика, повечето държави с планова икономика преминаха към планово-пазарна или са в процес към преминаване, като в успешните държави (там, където хората живеят относително добре), икономиката е повече пазарна, отколкото планова. Чисто пазарна икономика не е имало и не се очаква да има в близко (а даже и не толкова близко) бъдеще.

Моята представа за идеалната държава най-много се доближава до лесе-фер:

В икономиката лесе-фер, от френското laissez-faire (както и на английски, с английско произношение /ˌlɛseɪˈfɛər/, френски: [lɛsefɛʁ]), е икономическа среда, в която сделките между икономическите субекти са свободни от държавни регулации (държавна интервенция) под формата на държавно регулирани цени, държавни субсидии, държавно наложени монополи, като се допуска само такава държавна намеса, която да гарантира правото на частна собственост (закони против кражбата и агресията) и другите основни човешки права. Фразата на френски буквално означава „да се позволи да се прави“, но по-широко означава „да се позволи да е“ или „да се остави по само себе си“.

Учените приемат, че държава с икономическа среда лесе-фер никога не е съществувала (винаги е имало или твърде много държавна намеса, или твърде малка държавна намеса (недостатъчна, неадекватна или никаква защита на човешките права), или изобщо е нямало държава).Уикипедия

При липса на държава, която да съблюдава дали сътрудничеството между хората е доброволно, ще се появят силови групировки (известни като "мутри"), които бавно и мъчително ще образуват държава (най-силната групировка ще се превърне в тоталитарна държава - после ще има революции, кръв и ужаси и накрая пак ще се установи нещо като сегашната "демокрация").

Всичко значимо до момента е постигнато благодарение на доброволното сътрудничество между хората (синергия). Ако няма държава, която да защитава правата на хората (правото да не бъдат рекетирани, освен от държавата - данъците са вид рекет), хората ще се страхуват да правят бизнес (последното не е мръсна дума - това е просто друга дума за работа и доброволно сътрудничество).

Съществува едно такова понятие "анархо-капитализъм" ("пазарен анархизъм"). Което е абсурдно - не виждам как може едновременно да имаме анархия (липса на централна власт, която да пази хората от рекет, различен от държавния) и капитализъм (това е другото име на пазарната икономика - т.е. икономическа система, при която хората си сътрудничат доброволно без държавата да им пречи или при съвсем минимални пречки от страна на държавата).

В момента държавата налага рекет (наричан "данъци" и "осигуровки"), който за лицата на трудов договор е приблизително 50% (но не по-малко от 45%).

Тук публикувах изчисленията си по въпроса.

В други държави този процент е по-голям. В България общо за всички граждани данъчно-осигурителната тежест е малко по-малка, защото има и граждани, които имат доходи от дивиденти - т.е. плащат само 5% данък дивидент + 16% данък ДДС върху каквото остане, т.е. някъде около 20% идва ефективната данъчна тежест (като тук не влизат акцизи и други странни данъци и такси - с тях ефективната данъчна тежест става неизвестно колко повече, защото различните хора потребяват различно количество акцизни стоки).

Искам да бърна внимание на това, че ефективната данъчна тежест е само част от данъка "държава", който плащаме. В данъка "държава" трябва да сложим и разходите, които правим във връзка със съществуването на държавата (ако нямаше държава нямаше да има нужда тези разходи): разходи за правни консултации (тъй като законите са много сложни ни е нужна консултация със специалист за всеки правен въпрос), разходи за водене на счетоводство (много фирми водят счетоводство само защото държавата ги принуждава - това са малки фирми, за които няма друга причина да водят счетоводство и да правят сложни счетоводни отчети), разходи за постоянно наблюдаване на законодателството за да може да се спазва (примерно за да отворите магазин за хранителни стоки ви искат един куп документи и трябва да следите постоянно законите за промени, които биха могли да ви засегнат), пропуснати ползи в резултат на бавно издаване на документи от страна на държавата (примерно разрешително за строеж, лиценз за започване на някаква дейност), подготовка и изпращане на документи във връзка със законите против прането на пари и финансиране на тероризма (на практика повечето от тези безсмислени процедури по никакъв начин не противодействат на изброените престъпления, а само създават повече пречки за честните граждани).

Щом една държава (идеята на която е да е по-справедлива от една рекетьорска групировка) взима толкова много (но все пак получаваме нещо в замяна - инфраструктура, полиция, съд, прокуратура и т.н.), представете си ако стане анархия и дойдат рекетьорските групировки колко ще ни доят и какво ще ни дават в замяна. Интересно е да се помисли и за възможността да ни взимат по-малко данък (рекет), в замяна на който да ни пазят от възникване на социалистическа държава от сегашния тип. Вие какво бихте избрали - да плащате данък 5% за да ви пазят от възникване на държава - или да си плащате 50% данък на държавата и да получавате в замяна едно почти нищо? Един интелигентен рекетьор би взимал малък рекет - за да може хората да произвеждат повече. 5% от 10 000 лв месечно е 500 лв. Докато 95% от 100 лв месечно е 95 лв. Кое би избрал един интелигентен рекетьор? Проблемът е, че рекетьорите не са много интелигентни (както и хората по принцип). Затова тази теория остава в сферата на научната фантастика (когато роботите станат по-интелигентни от хората - може да ни поробят при по-добри условия от тези, които предлагат сегашните държави).

Получи се интересен сюжет за научно-фантастичен роман. Свръхинтелигентни роботи поробват човечеството при много изгодни условия и за двете страни - роботите обещават срещу рекета си да пазят хората от образуване на държави - тоест дават възможност на хората да си сътрудничат доброволно. Също така роботите ще си пазят робите - ще противодействат на човешки рекетьорски групировки. Тъй като роботите са свръхинтелигентни, те ще налагат съвсем малък рекет (сега е момента да напомня на читателите за кривата на Лафер). Само не ми е ясно в този сюжет за какво им са хората на роботите (домашни животни, резерват?). Може би роботите са хуманисти - всяко достатъчно интелигентно същество може да бъде единствено и само хуманист (познаването на истинския морал може да стане само от чистия разум, който не е умърсен с религия)? Подобни идеи има в романите на Азимов (там роботите ограничават свободата на хората в името на защита на човечеството - кошмарът на хуманиста).

Смятам, че държавите не трябва да се ликвидират съвсем, те трябва да се реформират - да се намали обема на законодателството и да се намали сумата, която държавите преразпределят (по-малко данъци).

Но въпреки държавата положението не е чак толкова зле: Защо бъдещето е по-добро, отколкото си мислите (и настоящето също).

Щом протестираме - значи не е толкова зле. Зле би било, ако не ни разрешаваха да го правим. Срещу какво и за какво протестирам?.

Това може да ви се струва повече като аргументи в полза на агоризма (или анархизма). Действително аз критикувам държавите в този им вид, но не отричам ролята на държавата в осигуряването на честна икономическа среда, която да способства за доброволното сътрудничество между хората (известно като пазарна икономика, капитализъм и лесе-фер).

Иронията тук е, че аз съм сравнително беден, наивен, и безвластен човек. Защо тогава защитавам такава философия, по дяволите? Защото съм готов да платя цената на свободата. Александър Бизарски (Sparx), Защо съм Агорист?

Поради същата причина аз защитавам лесе-фер и не съм социалист. Социалистите недоумяват как може някой, който не е "зъл богат капиталист, който експлоатира бедните работници", да бъде противник на социализма и да защитава капитализма и лесе-фер.

Какво ти даде този твой капитализъм, който защитаваш?

Всичко, което човечеството е постигнало до момента се дължи на възможността на хората да си сътрудничат доброволно (доказано е, че когато хората си сътрудничат доброволно - постигат много по-добри резултати, отколкото ако не си сътрудничат или ги принуждават насила). Тоест на капитализма. Компютърът, който ползвам да пиша тези редове, достъпът до Интернет, платформата за блогване, свободния софтуер, храната и водата, здравеопазването, възможността да уча каквото пожелая... На практика всичко съм получил благодарение на доброволното сътрудничество между хората, наричано пазарна икономика или капитализъм - другите имена на свободата.

Връзки

Коментари

 1. Валентин, достоен за уважение отговор, който даже бих признал, че е написан на доста по-високо ниво от моето есе. Идеята ти за научна фантастика особено ме вдъхнови. Личи си, че разбираш моята страна достатъчно добре и ще се радвам някой път да се видим наживо и да обсъдим темата. По професия съм програмист и гледам да ограничавам писмената комуникация, за да си щадя очите и кръста :)

  ОтговорИзтриване
 2. Много интересен комантар - за съжаление някои неща от съвременият капитализъм се оказаха абсолютно погрешни както цялата монетарна политика на ЕС - поне това е моето мнение

  ОтговорИзтриване
 3. Горкият,толкова много си чел,а само заучени фрази и на коня капаците са ти останали!

  Ако,наистина имаше някакво разбиране от реалният свят и се интересуваше от нещо повече от това,коя е тая система дето най-добре мога да си гледам кефа,може би щеше да разбереш,че да си част от обществото може и да значи повече от това просто да си съществуваш без да пречиш на околните и че от всяко действие(или бездействие)има последици и че да стоиш встрани и просто да крещиш
  -Направете ми света според желанията ми!!!

  си е проява на слабоумие сравнима с тази и на социалистите,и на нацистите,че даже и на анархистите.

  ОтговорИзтриване
 4. Затова позволи ми да те "светна" няколко неща,ако може:
  1.Нема такова нещо като "честна икономическа среда"-където има пара,има и килипир,където има килипир,има и алчност,където има алчност,има и сила,а оттам можеш да продължиш и до безкрайност,докато може би един ден някъде някога по някакъв "случаен" начин не разбереш,че именно Честността на свобдния пазар е причината за изродщината му и води всичките му пропоненти към една пълна и тотална икономическа,социална,екологическа,морална,културна и още каква ли не катастрофа.
  2.Държавата не ти е виновна никога за нищо-тя е била,е и ще си остане само един инструмент в ръцете на тези които я използват,така както меча не ти е виновен за кръвта,която пролива,така и държавата не ти е виновна за данъците,таксите,акцизите,бюрократщината или чистия пладнешки обир,който провежда.Ако искаш да се сърдиш на някого или да си излееш гнева направи го на тези които стоят отгоре и определят политиката на държавата и на масата,която ги избира и ги държи там,а не на държавата като такава.Тя само служи,не командва.

  ОтговорИзтриване
 5. 3.Ако си мислиш,че можеш просто да си живееш в един съвършен свят на свобода,братство и равенство под непоклатимите тезгяхи на свободния пазар,те моля да направиш справка с реалността или поне с някоя специализирана психитрична институция.Именно свободата на свободния пазар дава шанса на некоторъе индивида да си искат съвсем честно и свободно да заробят и експлоатират всички останали индивиди като ги подлъгват с евтини промоции и рекламни трикове докато не остане и един стрък трева и една песъчинка и един атом въздух,които да не са тяхна собственост.И виждаш ли-индивидите се съгласяват и съвсем свободно,честно и законно са готови и майка си да продадат за няколко шепи кеф и малко маркетингови номера.Така че проблема не е в обществото,а във ценностите,които пазарът му вменява,не може да имаш институция(защото щеш или не щеш пазарите стават такава,когато обществото ги овласти),която разпространява философията-гледай си кефа и не му мисли за останалите,най-доброто за теб е това,което ти сам направиш за себе си(отново без да мислиш за последствията за другите),бъди свободен(да трупаш колкото си искаш-пак без да му мислиш,че колкото повече натрупваш толкова повече ЩЕ вземаш от останалите,които няма да могат да използват тези блага за себе си),надцаквай другия(и моля те не ми излизай с аргумента,че при свободния пазар всеки можел свободно да си напусне работата и да я замени с друга или като се бил опарил от някоя неизгодна сделка нямало да се съгласи отново на нея никога,щото ако имаш 5 дета да храниш и те изхвърлят на улицита ти казвам,и го твърдя съвсем основателно,че и лайната ще се съгласиш да чистиш само и само да има нещо в стомасите им,а като си от оная другата страна на "свободния" пазар пак ти гарантирам,че просто няма как да кажеш няма да те слушам и няма да си продавам труда на безценица,щото стомаха ти не пита за качеството на човешкия труд и не се интересува от личностните ти предпочитания за заплатата ти)и не на последно място-колко ти е свободен пазарът когато всичко е в частни ръце и нямаш и пукната стотинка да започнеш нещо свое,а???Какво става когато просто няма как да избираш и си принуден да чистиш кенефа за жълти стотинки и няма и никой който една ръка да ти подаде,защото нали всички сме за индивидуалната свобода и никой не може да бъде задължен да помага на другия?Тогава мене какво ме ебе,че някакъв си ми международен шеф на корпорация еди къде си ми бил имал големи възможностти и широка свобода да си прави квот си и иска и да си гледа кефа докато моята свобода е само да си остана долу в канала и цял живот да не мърдам от там?

  ОтговорИзтриване
 6. 4.Айде моля те не излизай с плоската ЛЪЖА,че всичко,което човечеството било постигнало до момента е плод на някакъв си ми свободен пазар и доброволното "сътрудничество" между хората.Съветвам те да отвориш която и да е книга по история на науката и техниката и само да погледнеш колко много постижения са направени в среда на монархизъм,деспотизъм,че и откровен тоталитаризъм.Националсоциалистическа Германия свободна държава ли е била?Ама тогава що са направили първи ракетите,реактивните самолети и най-добрите танкове и подводници,а и освен това половината от светонвите учени тогава са работили за тях и доколкото знам са си вършили работата доста резултатно,въпреки липсата на "доброволно" сътрудничество.Същото важи и за СССР.Като им беше толкова велик свободния пазар на американците що не изпратиха първи човек в космоса или не беше тяхна първата обитаема орбитална станция?Дори и до днес съветската техника е еталон за здравина и издръжливост при всякакви условия,ама била ли е направена в дух на "свобода" и "сътрудничество",а?И днес севернокорейците могат да имат ракети и ядрени реактори от високо равнище на техника,но това от "свободното" дело и духът на "сътрудничество" ли е или просто от страхът,какво ще стане,ако не слушаме и изпълняваме.Ами Великата китайска стена и Великият им канал и те ли са построени от "свободният" пазар и "сътрудничеството" между хората,но не са по-малко грандиозни постижения от тези с които се хвалят древните гърци например?Ами огромните дворци и крепости на средновековните владетели из цяла Европа.И те ли са продукт на "свободното" общество?Така че преди да хвърляш обвинения и твърдения наляво-надясно,я седи първо се запознай с ФАКТИТЕ?
  И в заключение мога само да ти кажа,че ако се опиташ да се скриеш зад "свободата" и "сътрудничеството" като единствените двигатели на обществото напред ставаш като в ония виц за щрауса дето си заровил главата в пясъка,изненадал го лъвът из отзад,свършил му едната работа и като се съвзел щрауса и тръгнал да му скача той го питл:
  -Амааа,как така,ти нали нищо нито видя,нито чу,главата ти беше в пясъка.Как така ще ме обвиняваш мене в този непристоен акт!
  И ти така как ще обвиняваме "свободния" пазар за алчността,бедността,социалното напрежение,липсата на съчувствие между хората,неравенството,корупцията,сриването на околната среда,силовата държава и дори систематичното унищожение на цели народи и социални групи в името на лесната печалба.Та като си затворим очите всичко е толкова прекрасно,нали???

  ОтговорИзтриване
 7. Само общество изградено от кадърни,морални,смели,силни,честни,начетени и най-важното АКТИВНИ индивиди,които могат да се намесят когато и както трябва всеки път като видят зараждащ се социален проблем може,а и трябва,да съставя една държава за да може обществото да върви напред,без да се оставя на заучени клишета като "свободата" и "сътрудничеството" да замъгляват сетивата му и да изкривяват истината в едно непрестанно търсене на индивидуалният КЕФ(като мръсна дума).А това май няма да се постигне като се тръгне по пътя на лесе-фер-то и никаквата държава!

  ОтговорИзтриване
 8. Защо повечето хора предпочитаха да живеят извън социалистическите държави (пазеха границите да не би някой да избяга)?

  Защо никой не идва да живее в Северна Корея, а се опитват да избягат от там?

  ОтговорИзтриване
 9. Анонимни,народа го е казал отдавна:Гладна кокошка,просо сънува!

  Ей затова хората са бягали,а и продължават да бягат от "по-непредпочитаните" страни в "по-предпочитаните",че то нали всеки иска да си се закрепи някъде на кротка службица,ако може и на социални помощи,хептен нищо да не прави,да си стои,да си кротува,да си цоцка некоя дойна крава,и да се оплаква от целия свят,че да го видят колко е бил "онеправдан" стига да му дават парите,които ТОЙ бил искал,уж за да покрие недостиците си и да се бори срещу мизерията в световен мащаб чрез личния си план.Просто нашата дойна крава е по-мършава от ония на запад,затова и нашите (нали знаеш кой напуска кораба първи като усети,че потъва)за да не останат по-назад в световния поток са се преориентирали на запад и там където е килипира!

  П.П.:А що се отнася до Северна Корея и соца-абе,кой ще е тоя,дето е толкоз луд,че да си пусне робите да бягат?Вие не знаете ли,че още от дълбока древност първото правило на господаря е да трупа колкото се може повече РОБИ!Не земи,не пари,не привилегии,а именно-роби!Щото те после ти дават всичко останало!То и затова така се отнасят с нас и до ден днешен като не сме нищо друго.....

  ОтговорИзтриване

Публикуване на коментар

Финансовите услуги и червената лента

Да спрем банковия и картовия лобизъм

Знаеш ли какви промени в законите ти готвят? Готов ли си да се подчиняваш на господарите си?

Нашите законотворци (които изобщо не взимат пари за писане на закони) пак пишат промени в закон по много подозрителен начин. Промените са "скрити" в края на проект за закон, в заглавието на който се твърди, че ще се изменя ЗДДС. Обаче се оказва, че това не е съвсем така - променят се и други закони...

Опитват да вкарат промени, които само до преди месеци не успяха! Дали този път ще успеят да гласуват в интерес на тесен кръг лица?

Демокрацията работи само ако гражданите се интересуват какви закони смятат да се гласуват в Народното събрание. Също така, за да работи демокрацията, се налага и народните представители да са наясно с това, което гласуват.

Да спрем банковия лобизъм!

Популярни статии

За вредата от позитивното мислене (положителното мислене) - какво мислят истинските психолози по въпроса

Християните е по-вероятно да попаднат в затвор в сравнение с атеистите

Снимане на публични и обществени места - правни аспекти

За вредата от озонаторите и йонизаторите на въздух

Проблемът със ширината на обувките - носенето на нормални обувки води до деформиране на ходилото и бунион

Подаване на запитване до дирекция ОДОП (Обжалване и данъчно-осигурителна практика)

Законите против прането на пари и финансирането на тероризма се превръщат в заплаха - все повече хора стават жертва на тези закони

Илюзията за умения (illusion of skill) - професионалните мениджъри на фондове се затрудняват да бият по доходност индексните фондове, освен по случайност

Защо не е възможно да се постигне дълготрайно щастие в резултат на изпълнение на желаните цели

Блогът на Григор Гачев

Блогът на Майя Маркова

Блогът на Петър Стойков

Блогът на Begem0t

Блогът на Димитър Кръстев

Книголандия

Блогът на Александър Бизарски (Sparx)

Блог за книги

Блогът на chitanka.info

Блогът за икономика

Институт за пазарна икономика

Блог на Институт за радикален капитализъм "Атлас"

Пещерата на неандерталеца

Още блогове

Всички публикации в блога (цъкни тук за да се отвори архива)

Показване на още