Трябва ви уеб хостинг? Разгледайте предложенията на ICDSoft.

Web hosting from ICDSoft.

Това не е платена реклама. Безплатна е. Макак така безплатна? Защо?

Харесвам собственика на тази фирма, той ползва част от печалбата ѝ за редица благотворителни инициативи.

Пак абсурден и антипазарен закон - "закона за офшорките"

Същият закон е известен и като "Закон за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици".

Текстът на закона е достъпен от тук (към момента е достъпен само в раздела със законопроектите, защото сайтът на парламента се обновява бавно).

Според Дир.бг новият закон забранява:

6. участие в процедура за получаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция по Закона за платежните услуги и платежните системи или участие в такава институция, която притежава лиценз по същия закон, независимо от процента на участие или броя на акциите или дяловете;

Същият текст липсва в проектозакона, който е публикуван на сайта на парламента.

От Законa за платежните услуги и платежните системи:

Чл. 3. (1) Доставчици на платежни услуги по смисъла на този закон са:

1. банки по смисъла на Закона за кредитните институции;

Има няколко банки, акциите на които се търгуват на БФБ. Поради начина, по който функционира търговията с акции няма никакъв проблем който пожалае да си купи акции. Просто си прави сметка при инвестиционен посредник и купува. Напълно е възможно в момента множество „дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим“ да са си купили акции, търгувани на БФБ. Това значи ли, че от 1 януари 2014 (когато законът влиза в сила) собствениците на тези офшорки стават абсолютни престъпници и се налага да продадат акциите преди тази дата или спешно да си наемат адвокати, които да преодолеят съответните бюрократични пречки, които са описани в чл. 4 от закона?

Чл. 4 Ограниченията по ал.3 не се прилагат, когато:

1. управителите, директорите или упълномощените удостоверят с официален документ, заверен и легализиран по съответния ред, че акциите на дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в Република България или друга държава-членка на Европейския съюз;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, притежаващо лиценз за фонд за дялови инвестиции, инвестиционен фонд или друга подобна структура е част от икономическа група, чието дружество-майка е местно лице за данъчни цели на държава с която България има влязла в сила СИДДО или влязло в сила Споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество-майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица са известни.

Како значи третата точка? Какво значи „са известни“? На кого са известни? В момента ЗДДФЛ изисква от физическите лица да декларират акциите и дяловете, които притежават в чуждестранни фирми (фирми регистрирани в чужбина - не само „офшорките“, но и всички останали). Когато едно юридическо лице е собственик на нещо, то е длъжно да го опише в счетоводството си. Тоест няма как по принцип собствениците да не бъдат известни на НАП.

Ако „дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим“ не е част от „икономическа група“? Ако няма нито „дружество майка“, нито „дъщерно дружество“? Значи изключенията - само за групировките („икономически групи“)? Ако не е част от групировка - няма изключения. Тоест ако офшорната фирма има собственик, който е физическо лице (което е декларирало, че е собственик в данъчната си декларация) и фирмата няма дъщерно дружество, то тази фирма не може да си купува акции на определени компании, които се търгуват на БФБ (например акции на банки).

А ако действителните собственици на офшорките не са български граждани? На кого точно трябва да декларират, че са „действителни собственици“ (beneficial owners)? Те не са длъжни да подават данъчни декларации в България.

Пак написаха излишен закон, резултатът от който е само обогатяване на адвокатите. Сега един куп собственици на офшорни фирми и управители на фирми, които се търгуват на фондовата борса ще започнат да плащат едни пари на адвокати, които да четат този абсурден закон и да ги консултират какво трябва да направят за да го спазят. Тоест много хора, вместо да се занимават с нещо продуктивно, сега ще започнат да четат този закон и да го тълкуват. И ако офшорката им не е част от „икономическа група“ - да започнат да се „групират“ - както изисква закона.

Коментари

Финансовите услуги и червената лента

Да спрем банковия и картовия лобизъм

Знаеш ли какви промени в законите ти готвят? Готов ли си да се подчиняваш на господарите си?

Нашите законотворци (които изобщо не взимат пари за писане на закони) пак пишат промени в закон по много подозрителен начин. Промените са "скрити" в края на проект за закон, в заглавието на който се твърди, че ще се изменя ЗДДС. Обаче се оказва, че това не е съвсем така - променят се и други закони...

Опитват да вкарат промени, които само до преди месеци не успяха! Дали този път ще успеят да гласуват в интерес на тесен кръг лица?

Демокрацията работи само ако гражданите се интересуват какви закони смятат да се гласуват в Народното събрание. Също така, за да работи демокрацията, се налага и народните представители да са наясно с това, което гласуват.

Да спрем банковия лобизъм!

Популярни статии

За вредата от озонаторите и йонизаторите на въздух

Снимане на публични и обществени места - правни аспекти

Илюзията за умения (illusion of skill) - професионалните мениджъри на фондове се затрудняват да бият по доходност индексните фондове, освен по случайност

Ремонт на печка духалка (ремонтирана преди това неправилно от неизвестен майстор)

За вредата от позитивното мислене (положителното мислене) - какво мислят истинските психолози по въпроса

Пречиствател на въздуха с електростатичен филтър - имам съмнения, че този вид пречистватели изпускат твърде много озон

Проблемът със ширината на обувките - носенето на нормални обувки води до деформиране на ходилото и бунион

Блогът на Григор Гачев

Блогът на Майя Маркова

Блогът на Петър Стойков

Блогът на Begem0t

Блогът на Димитър Кръстев

Книголандия

Блогът на Александър Бизарски (Sparx)

Блог за книги

Блогът на chitanka.info

Блогът за икономика

Институт за пазарна икономика

Блог на Институт за радикален капитализъм "Атлас"

Пещерата на неандерталеца

Още блогове

Всички публикации в блога (цъкни тук за да се отвори архива)

Показване на още