Знаеш ли какви промени в законите ти готвят? Готов ли си да се подчиняваш на господарите си?

Нашите законотворци (които изобщо не взимат пари за писане на закони) пак пишат промени в закон по много подозрителен начин. Промените са "скрити" в края на проект за закон, в заглавието на който се твърди, че ще се изменя ЗДДС. Обаче се оказва, че това не е съвсем така - променят се и други закони...

Опитват да вкарат промени, които само до преди месеци не успяха! Дали този път ще успеят да гласуват в интерес на тесен кръг лица?

Демокрацията работи само ако гражданите се интересуват какви закони смятат да се гласуват в Народното събрание. Също така, за да работи демокрацията, се налага и народните представители да са наясно с това, което гласуват.

Да спрем банковия лобизъм!

Във Варна има практика да гонят ученици от автобусите незаконосъобразно

Докато пътувах с автобуса видях как лелката, продаваща билети (кондуктор), изгони един ученик от автобуса, въпреки че имаше валидна карта за пътуване и удостовери самоличността си с валидна лична карта.

Това ме ядоса достатъчно за да подам сигнал до Комисията за защита на потребителите чрез електронната форма* за подаване на жалба/сигнал. За съжаление най-вероятно резултатът ще е глоба за фирмата (която е общинска собственост, доколкото ми е известно), а виновните лица няма да бъдат наказани.

Пратих тази информация и на Господарите по електронната поща.

* На сайта формулярът за подаване на сигнали и жалби е наречен погрешно „форма“, поради масовата грешка на преводачите, които превеждат английското „form“ като „форма“ (вместо правилното „формуляр“). Заради това често вместо „формуляр“ можете да видите да се употребява „форма“. Други подобни грешки са „чувствителна информация“ („sensitive“ значи конфиденциална, не чувствителна) и „пътна карта“ („roadmap“ значи план за действие, а не пътна карта).

Следва текста, който пратих на КЗП.

* * *

При пътуване с автобус №14 (гр. Варна) на 28 май 2017 година (между 21 и 22 часа; не си записах точното време) бях свидетел как кондукторът в автобуса изгони ученик, защото показа карта за пътуване и удостовери самоличността си с лична карта, а не с лична ученическа карта или бележник.

Ученикът обясни, че на гърба на картата е записано, че има право да пътува с тази абонаментна карта при показване на лична карта, но кондукторът не призна валидността на този договор (съгласно чл. 6 от „Наредба за реда и условията за пътуване на преференциални цени в обществения транспорт на територията на Община Варна“ всяка редовна абонаментна карта се счита за договор между превозвача и пътника за съответното пътуване).

Кондукторът се развика, че му е заповядано да гони от автобуса ученици без ученическа лична карта (които показват абонаментната карта заедно с лична карта, но не купуват билет) и ще си има проблеми, ако не изпълни тази заповед.

Според чл.9 ал. 1 на „Наредба за реда и условията за пътуване на преференциални цени в обществения транспорт на територията на Община Варна“:

Абонаментна карта, която не изисква наличие на снимка на притежателя се счита а редовна при представяне на документ, удостоверяващ самоличността на преносителя.

Според чл. 9 ал. 2 на същата наредба:

Документите, които удостоверяват самоличността на преносителя на пресонализирана абонаментна карта са:

(...)

За ученици - лична ученическа карта;

Макар, че личната карта не е изброена в горецитираната алинея, удостоверяването на самоличност с лична карта не прави картата за пътуване невалидна, тъй като според чл. 11 т. 4 от същата наредба абонаментната карта не се счита за нередовна, ако е представен „документ за самоличност или друг документ, удостоверяващ самоличността на ползвателя“ (считам, че личната карта е такъв документ).

чл. 11 Нередовни са:

...

4. Персонализирани превозни документи, които не изискват наличие на снимка, непридружен от документ за самоличност или друг документ, удостоверяващ самоличността на ползвателя, с изключение на придружителите съгл. чл. 12 ал. 2 т.8 и т. 11.

Считам, че разпорежданията на длъжностните лица да не се признават абонаментните карти за валидни са незаконосъобразни по две причини:

Абонаментната карта се счита за договор и върху нея е написано, че ученикът има право да пътува с абонаментната карта, ако покаже документ за самоличност (лична карта). Неизпълнението на написаното се счита за нарушаване на договора.

Съгласно чл.11 т. 4 на „Наредба за реда и условията за пътуване на преференциални цени в обществения транспорт на територията на Община Варна“ абонаментната карта не се счита за нередовна, ако е придружена от лична карта („документ за самоличност или друг документ, удостоверяващ самоличността на ползвателя“).


Изисквам да направите проверка дали тази незаконосъобразна практика продължава и да уведомите други компетентни органи, ако прецените, че това е правилно или е ваше задължение по закон. Това може да стане като разпитате кондукторите и/или чрез подставено лице (ученик, който показва абонаментна карта заедно с лична карта, но не показва бележник или ученическа лична карта).

Коментари

Популярни статии

За вредата от позитивното мислене (положителното мислене) - какво мислят истинските психолози по въпроса

Пречиствател на въздуха с електростатичен филтър - имам съмнения, че този вид пречистватели изпускат твърде много озон

За вредата от озонаторите и йонизаторите на въздух

Снимане на публични и обществени места - правни аспекти

Вредата и ползата от мемите свързани с храненето

Как да решим проблема с обувките лесно – просто си купете с няколко номера по-големи обувки и сложете един или повече слоя допълнителни стелки

Търся си приятелка

Как хората губят пари като избират познатите неща

Ремонт на печка духалка (ремонтирана преди това неправилно от неизвестен майстор)

Блогът на Григор Гачев

Блогът на Майя Маркова

Блогът на Петър Стойков

Блогът на Begem0t

Блогът на Димитър Кръстев

Книголандия

Блогът на Александър Бизарски (Sparx)

Блог за книги

Блогът на chitanka.info

Блогът за икономика

Институт за пазарна икономика

Блог на Институт за радикален капитализъм "Атлас"

Пещерата на неандерталеца

Още блогове

Всички публикации в блога (цъкни тук за да се отвори архива)

Показване на още